Oznamy

Svetový deň vody – 22.3.2023 / A víz világnapja – 2023.3.22

Strešný fotovoltaický systém - MsVaK Hurbanovo

Projekt rieši dodávku a inštaláciu fotovoltaického lokálneho zdroja umiestneného na streche budovy v areály čov na Novom Diely 48, Hurbanovo. Na 2 strechách je osadených 104 FV panelov o inštalovanom výkone 46 800 Wp, s max. výstupným výkonom 50 kW, čo predstavuje 20 % podiel spotreby elektrickej energie. V roku 2022 bola zahájená montáž fotovoltaických panelov, montáž meničov ochrany, monitoringu a merania. Dňa 7.2.2023 úspešne prebehla funkčná skúška zariadenia a fotovoltaický lokálny zdroj o výkone 46,8 kWp bol uvedený do prevádzky.Rok 2022

Svetový deň vody – 22.3.2022 / A víz világnapja – 2022.3.22

Vyhodnotenie výtvarných a fotografických prác žiakov zš pri príležitosti svetového dňa vodyZákladná škola Nám. Konkolyho - Thege:

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda - Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyuč. jaz. maď.:

O firme

založenie

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
Výpis z obchodného registra : oddiel: SRO, VLOŽKA: 14891, Ičo: 36 561 193

Organizačná štruktúra spoločnosti:

 • valné zhromaždenie
 • dozorná rada
 • konateľ

čítať ďalej

Prevádzkové úseky spoločnosti:

 • obchodno - ekonomický
 • prevádzkový:
  • úsek vody
  • úsek kanalizáci
  • úsek správy verejného osvetlenia

čítať ďalej

Predmet podnikania:

 • prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
 • vodoinštalatérstvo
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00