O firme

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Výpis z obchodného registra : oddiel: SRO, VLOŽKA: 14891, Ičo: 36 561 193

Prevádzkové úseky spoločnosti:

konateľ:
Ing. Ján Bahorec
tel:.035 760 4380
mobil: 0908799285
jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk
vznik funkcie od: 22.01.2010

obchodno -ekonomický:
Ing. Annamária Kurucz Ondrusek
Ing. Žemlovičová Gabriela
tel:.035 760 2717
mobil: 0905 400 412

odborný referent:
Ing. Gabriel Krivanek
mobil: 0905 211 145
gabriel.krivanek@msvakhurbanovo.sk

prevádzkový úsek vody:
Kiripolský Zoltán
Matúš Mazúch
tel: 0918 011 501

prevádzkový úsek kanalizácie:
Čontoš Július
Kondelčík Štefan
mobil: 0905 253 219

Organizačná štruktúra spoločnosti:

Valné zhromaždenie primátor: Mgr. Peter Závodský

Dozorná rada: Bc. Štefan Tomaščin, Anna Žigová, Mgr. Ladislav Ágh, Ing. Norbert Seifert, Mgr. Štefan Pupák

Konateľ: Ing. Ján Bahorec – vznik funkcie od: 22.01.2010

Organizačná štruktúra spoločnosti:

– valné zhromaždenie
– dozorná rada
– konateľ

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00

Predmet podnikania:

• prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
• prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
• vodoinštalatérstvo
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien
• veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
• sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

Oznamy

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

  • a

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00

MsVaK


Komárňanská 69

947 01 HURBANOVO

Tel.: 035 - 760 2717, 4380

Fax: 035 - 760 2717

Mob.: 0905 400412

jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk

info@msvakhurbanovo.sk

www.msvakhurbanovo.sk


© 2021 by Novitech Nové Zámky, s.r.o.