Činnosti

popis činností

  • výroba a dodávka pitnej vody
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
Cenník služieb: Vodné: 0,7822 € bez DPH 0,9386 € s DPH Stočné: 0,8928 € bez DPH 1,0713 € s DPH Vodné a stočné spolu: 1,675 € bez DPH 2,010 € s DPH
  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa schvaľujú ceny vodného a stočného na rok 2014 pre MsVaK Hurbanovo.
  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa schvaľujú ceny vodného a stočného na rok 2017 pre MsVaK Hurbanovo.
  • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávok vody za rok 2015
  • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávok vody za rok 2016
  • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávok vody za rok 2017
  • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávok pitnej vody za rok 2018
  • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávok odpadovej vody za rok 2018