Kontakty

možnosti kontaktu

 • MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
 • Komárňanská 69
 • 947 01 HURBANOVO
 • Tel.: 035 - 760 2717, 760 4380
 • fax: 035 - 760 2717
 • Mob.: 0905 400412
 • jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk
 • info@msvakhurbanovo.sk
 • www.msvakhurbanovo.sk
 • IČO: 36561193
 • IČ DPH: 2021846420
 • Bankové spojenie: VÚB, a.s.
  č. účtu:1858800353/0200
 • Spol. zapísaná v obch. reg. : Okresný súd Nitra,
  Oddiel: Sro, Vložka číslo:14891/N

formulár
poznámky:

Pri úhrade faktúr za vodné a stočné, ako variabilný symbol platby používajte číslo faktúry.

Pri kontakte s personálom MsVaK, s.r.o. používajte ČOM - číslo odberového miesta, alebo číslo vodomeru.