Kontakty

možnosti kontaktu

formulár
poznámky:

Pri úhrade faktúr za vodné a stočné, ako variabilný symbol platby používajte číslo faktúry.

Pri kontakte s personálom MsVaK, s.r.o. používajte ČOM - číslo odberového miesta, alebo číslo vodomeru.