Kanalizácia v úsekoch DEFGHJ realizovaný v 2014 – 2015

  Environmentálny fond Bratislava a Mesto Hurbanovo dňa 19. októbra 2011 podpísali Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na intenzifikáciu jestvujúcej ČOV zo súčasných 4070 EO na 9291 EO. Poskytnutá dotácia je vo výške 4.723.404,- €. Predmetom intenzifikácie ČOV Hurbanovo je zvýšenie kapacity. Čistiareň odpadových vôd bude naviac vybavená technologickým zariadením na … Čítať ďalej Kanalizácia v úsekoch DEFGHJ realizovaný v 2014 – 2015