Strešný fotovoltaický systém – MsVaK Hurbanovo

  Projekt rieši dodávku a inštaláciu fotovoltaického lokálneho zdroja umiestneného na streche budovy v areály čov na Novom Diely 48, Hurbanovo. Na 2 strechách je osadených 104 FV panelov o inštalovanom výkone 46 800 Wp, s max. výstupným výkonom 50 kW, čo predstavuje 20 % podiel spotreby elektrickej energie. V roku 2022 bola zahájená montáž … Čítať ďalej Strešný fotovoltaický systém – MsVaK Hurbanovo