Služby:

Ponúkané služby:

– vytýčenie podzemných sietí
– oprava vodovodných a kanalizačných prípojok
– montáž vodovodných a kanalizačných prípojok
– montáž vodovodných sietí
– montáž a výmena vodomerov
– vydávanie vyjadrení k podzemným sieťam
– správa a prevádzka verejného osvetlenia

Dokumenty na stiahnutie:

– Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
– Žiadosť o zhotoveni vodovodnej/kanalizačnej prípojky
– Žiadosť o montáž meradla
– Hlásenie o zmene odberateľa
 – Všeobecné podmienky dodávky vody

Podklady k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou:

Právnické osoby:

– výpis z obchodného registra resp, živnostenský list
– doklad o vlastníctve (list vlastníctva, kúpna zmluva)
– projekt vodovodnej prípojky
– stavebné povolanie

Fyzické osoby:

– doklad totožnosti
– list vlastníctva
– projekt vodovodnej prípojky
– stavebné povolenie

Pri vykonaní zmeny odberateľa, je potrebné predložiť aj odčítaný stav meradla.

  • a

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00

MsVaK


Komárňanská 69

947 01 HURBANOVO

Tel.: 035 - 760 2717, 4380

Fax: 035 - 760 2717

Mob.: 0905 400412

jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk

info@msvakhurbanovo.sk

www.msvakhurbanovo.sk


© 2021 by Novitech Nové Zámky, s.r.o.