Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. prevádzkuje verejný vodovod a kanalizáciu vrátane čističky odpadových vôd (ČOV) a sieť čerpacích staníc v meste Hurbanovo. Ich prevádzka je pomerne náročná na elektrickú energiu, flokulanty, prácu, čas a hlavne technické vybavenie. V prevádzke je cca 70 čerpadiel a elektromotorov na ČOV a 14 čerpacích staníc. Najviac … Čítať ďalej Čo nepatrí do verejnej kanalizácie