Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. prevádzkuje verejný vodovod a kanalizáciu vrátane čističky odpadových vôd (ČOV) a sieť čerpacích staníc v meste Hurbanovo. Ich prevádzka je pomerne náročná na elektrickú energiu, flokulanty, prácu, čas a hlavne technické vybavenie. V prevádzke je cca 70 čerpadiel a elektromotorov na ČOV a 14 čerpacích staníc. Najviac problémov nerobí samotná prevádzka, ale veci a predmety, ktoré do kanalizácie ani nepatria. Niektorí obyvatelia používajú kanalizáciu ako odpadkový kôš, keď do kanalizácie hádžu vlhčené utierky, zvyšky jedál, hygienické potreby, odevy, masť, olej, farby ,lieky a pod. Vyzývame preto svojich občanov, aby vo svojom záujme do kanalizácie vypúšťali výlučne len odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu a čistenia obydlí. Ostatné do kanalizácie nepatrí. Uvedené predmety a látky ľudia z nevedomosti a z pohodlnosti hádžu a vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby si uvedomili dôsledok svojho konania. Ohrozujú tým predovšetkým funkčnosť vlastných kanalizačných prípojok, a tým aj siete verejnej kanalizácie. Súčasne zbytočne zvyšujú náklady spojené s prevádzkou kanalizácie, hlavne ak dôjde k poškodeniu resp. vypáleniu alebo zničeniu čerpadiel.

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie:
1. hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, pančuchy, plienky, obrúsky a pod.. Tieto veci patria do zmesového komunálneho odpadu.
2. chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, nafta a rôzne iné chemikálie. Tieto odpady môžu spôsobiť rôzne chemické reakcie; vzhľadom na uzavretý systém sú zdraviu a životu nebezpečné.
3. biologický odpad: potraviny, neskonzumované zbytky jedla, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, tráva, záhradný odpad, seno, slama, hnojovica a pod.. Tieto odpady priťahujú do kanalizácie hlodavcov – potkany sa cez prípojku môžu objaviť až v byte resp. vo WC. Tuky a oleje po stuhnutí vytvoria v kanalizačnom potrubí doslova zátku, môžu spôsobiť aj vytopenie nižších priestorov.
4. nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, guma, kovy, konzervy, plechovky a handry. Spôsobujú upchávanie potrubia. Takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  • a

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00

MsVaK


Komárňanská 69

947 01 HURBANOVO

Tel.: 035 - 760 2717, 4380

Fax: 035 - 760 2717

Mob.: 0905 400412

jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk

info@msvakhurbanovo.sk

www.msvakhurbanovo.sk


© 2021 by Novitech Nové Zámky, s.r.o.