TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje:

Informácie o pitnej vode

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., prevádzkuje 3 studne: HV1, HV2, HV3 a vodojem o objeme 100m3, ktoré má v nájme od mesta Hurbanovo a obce Bajč

Spôsob úpravy vody: dezinfekcia

MsVaK ďalej zabezpečuje prepravu vody pre ZsVS – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zo studne HH1 do vodojemu Svätý Peter, z ktorého sú zásobované obce Svätý Peter, Dulovce a Pribeta.

Výdatnosť studní:               HV1 – 8,14 l/s
                                           HV2 – 9,50 l/s
                                           HV3 – 10,57 l/s
                                           HH1 – 10,3 l/s

MsVaK prevádzkuje verejný vodovod v meste Hurbanovo a obci Bajč.

Rozvod vody v Hurbanove:                              cca 43 km
Počet zásobovaných obyvateľov:                     cca 6500
Denná priemerná spotreba:                              560 m3/deň
Spotreba na 1 obyvateľa:                                  cca 90 m3/deň

Rozvod vody Bajči:                                           cca 6,5 km
Počet zásobovaných obyvateľov:                     cca 850
Denná priemerná spotreba:                              100 m3/deň
Spotreba na 1 obyvateľa:                                  cca 90 m3/deň

Informácie o odpadovej vode

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. prevádzkuje verejnú kanalizáciu ČOV – čističku odpadových vôd, ktorú má v nájme od mesta Hurbanovo a obce Bajč.

Max. kapacita ČOV:              9291 EO                                                                                                                      Max. denný prítok:                2300 m3

Rozvod verejnej kanalizácie v Hurbanove:       cca 42 km
Počet prečerpávacích staníc:                           14
Počet odľahčovacích nádrží:                             3

Rozvod verejnej kanalizácie v Bajči:                cca 1,3 km
Počet prečerpávacích staníc:                           1

  • a

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00

MsVaK


Komárňanská 69

947 01 HURBANOVO

Tel.: 035 - 760 2717, 4380

Fax: 035 - 760 2717

Mob.: 0905 400412

jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk

info@msvakhurbanovo.sk

www.msvakhurbanovo.sk


© 2021 by Novitech Nové Zámky, s.r.o.