Kvalita vody

Miesto odberu

Ph

Povol 6,5-8,5

CHSK 5

Max 3

Dusičnany

Max50

Dátum odberu

MsÚ

8,5

0,5

23,8

14.1.2022

zdroj studňa

7,65

1,08

23,2

22.11.2021

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. prevádzkuje verejný vodovod a kanalizáciu vrátane čov a sieť čerpacích staníc v meste Hurbanovo. Ich prevádzka je pomerne náročná na el energiu , flokulanty, prácu, čas a hlavne techniku. V prevádzke je cca 69 čerpadiel a elektromotorov na čov a 14 čerpacích staníc. Najviac problémov robí nie samotná prevádzka, ale veci čo do kanalizácie ani nepatria. Niektorý obyvatelia používajú kanalizáciu ako odpadkový kôš, keď do kanalizácie hádžu vlhčené utierky, zvyšky jedál, hygienické potreby, odevy, masť olej, farby ,lieky a pod. Vyzývame preto svojich občanov, aby vo svojom záujme do kanalizácie vypúšťali výlučne len odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu a očisty obydlí. Ostatné do kanalizácie nepatrí. Uvedené predmety a látky ľudia z nevedomosti, z pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby si uvedomili dôsledok svojho konania. Ohrozujú tým funkčnosť kanalizačných prípojok, ale aj siete verejnej kanalizácie. Súčasne zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie, ktoré môžu byť následne vyššia , hlavne ak dôjde k poškodeniu -vypáleniu alebo zničeniu čerpadla.

   Čo nepatrí do verejnej kanalizácie:

    1. hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, pančuchy, plienky, obrúsky a podobne do kanalizácie nepatria,ale do zmesového TKO

    2. chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadru, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, naftu a rôzne iné chemikálie. Tieto odpady môžu spôsobiť rôzne chemické reakcie ,a vzhľadom na uzavretý systém zdraviu aj životu nebezpečné.

    3. biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad, seno, slamu, hnojovicu a podobne. Tieto odpady priťahujú do kanalizácie hlodavcov – potkany sa cez prípojku môže objaviť až v byte a WC. Tuky a oleje po stuhnutí vytvoria v kanalizačnom potrubí doslova zátku, môžu spôsobiť aj vytopenie nižších priestorov.

    4. nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, gumu, kovy, konzervy, plechovky, handry spôsobujú upchávanie, takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach./li>

Realizované projekty

Mesto Hurbanovo v spolupráci s MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., má pripravené projekty:
 • na výstavbu kanalizácie pod názvom kanalizácia DEFGHJ - dĺžka cca 18 km a 7 prečerpávacích staníc
 • projekt rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hurbanovo