Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Hurbanovo:

 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

  Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hurbanovo:

 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

  O firme

  založenie

  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
  Výpis z obchodného registra : oddiel: SRO, VLOŽKA: 14891, Ičo: 36 561 193

  Prevádzkové úseky spoločnosti

  konateľ : Ing. Ján Bahorec
  tel:.035 760 4380
  mobil: 0908799285 jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk
  vznik funkcie od: 22.01.2010
  obchodno -ekonomický : Ing. Annamária Kurucz Ondrusek
  Ing. Žemlovičová Gabriela
  tel:.035 760 2717
  mobil: 0907400412
  prevádzkový úsek vody: Kiripolský Zoltán
  Lábsky Ľudovít
  Tel:0905291835.
  prevádzkový úsek kanalizácie: Čontoš Július
  Kondelčík Štefan
  Tel: 0905253219
 • Organizačná štruktúra spoločnosti:

  • valné zhromaždenie
  • dozorná rada
  • konateľ

  čítať ďalej

  Prevádzkové úseky spoločnosti:

  • obchodno - ekonomický
  • prevádzkový:
   • úsek vody
   • úsek kanalizáci
   • úsek správy verejného osvetlenia

  čítať ďalej

  Predmet podnikania:

  • prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
  • prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
  • vodoinštalatérstvo
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
  • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

  Stránkové hodiny:

  P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00