O firme

Organiyačná štruktúra spoločnosti

valné zhromaždenie- primátor: Mgr. Peter Závodský dozorná rada: Jozef Doležaj, Ctibor Melich, Bc. Štefan Tomaščin, JUDr. Miroslav Rusňák,RNDr. Mária Hamranová konateľ: Ing. Ján Bahorec
vznik funkcie od: 22.01.2010

Organizačná štruktúra spoločnosti:

 • valné zhromaždenie
 • dozorná rada
 • konateľ

čítať ďalej

Prevádzkové úseky spoločnosti:

 • obchodno - ekonomický
 • prevádzkový:
  • úsek vody
  • úsek kanalizáci
  • úsek správy verejného osvetlenia

čítať ďalej

Predmet podnikania:

 • prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
 • vodoinštalatérstvo
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00